ZAPISY 2015
Polska Szkoła Kaskaderów Filmowych działająca przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich zaprasza kandydatów na kaskaderów filmowych na kolejną edycję kursu podstawowego, która odbędzie się w terminie maj – grudzień 2015 roku.

Warunki przyjęcia do Polskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych:

  ● ukończone 18 lat
  ● wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych)
  ● pozytywny wynik testu sprawnościowego
- przebieg testu do pobrania
  ● złożenie kompletu dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy - do pobrania
  • oświadczenie - do pobrania
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych
  • kopia polisy ubezpieczeniowej NW obejmującej sporty ekstremalne (oryginał do wglądu)
  • kopia dokumentów poświadczających wykształcenie (oryginały do wglądu)
  • kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa, w godzinach 10:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku, do dnia 15 maja 2015 roku. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść gotówką w dniu przeprowadzenia testu sprawnościowego, który będzie odbywał się w sobotę i niedzielę 16 i 17 maja w godzinach 10:00 - 12:00 w klubie Yawara przy ul. Karola Irzykowskiego 1. (Bemowo – Warszawa)

ZAPRASZAMY

Kontakt:

Biuro Polskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych
Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
ul. Krakowskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące programu kursu oraz rekrutacji pod nr telefonu:
501 296 500 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17,
e-mail: biuro@kaskaderzyfilmowi.pl

Dyrektor Szkoły - Ryszard Janikowski - janikowski@kaskaderzyfilmowi.pl
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024